การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2 ครั้งที่ 5 / 2563

6 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2563 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานได้แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้เลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ต่อจากนั้นได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ  และเข้าสู่วาระการประชุมเป็นลำดับต่อไป

ไฟล์แนบ