ศน.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก

โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก อำเภอหนองฉาง ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์ นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ ในการนิเทศการศึกษา