ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง

วันที่ 3 พฤษจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับนางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง ขอบพระคุณในคำชี้แนะและกำลังใจ