ติดตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายกิตติคุณ เส็งจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี แจ้งว่า โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุยให้การต้อนรับนางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย ขอบพระคุณในคำชี้แนะและกำลังใจอย่างสูง