มอบเครื่องวัดอุณหภูมิและธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

นายนิติ แกว่นกสิกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และทีมงาน เป็นตัวแทนจัดมอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาฯ ทั้ง 32 แห่ง และมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้กับโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอุทัยเก่า