ประเมินตัดสินผลการเรียนการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายแสงชัย ธรรมนิยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ได้ออกดำเนินการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ครอบครัวแกล้วการไร่ เด็กชายเขมรินทร์ แกล้วการไร่