รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และประกอบการตัดสินใจของผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล

เอกสารรายงาน