พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายแสงชัย ธรรมนิยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งได้รับมอบจากศูนย์พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตามพระดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี

มีผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 รับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ได้แก่ โรงเรียนกองทุนการศึกษา (โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม, บ้านสมอทอง, บ้านใหม่คลองอังวะ, และโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย) โรงเรียนวัดหนองยาง, โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง, โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย, โรงเรียนบ้านหนองอาสา