มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา58

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายวิทยา เอี้ยงหมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (ห้วยคตสามัคคี) อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๒ ราย