โรงเรียนบ้านเขาวงรับรางวัลเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายศฐา ใจโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง แจ้งว่า โรงเรียนบ้านเขาวง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เข้ารับรางวัลสถานศึกษาที่สนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย และนำนักเรียนเข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 มอบรางวัลโดย นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี