มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนยากจนขาดแคลนที่โรงเรียนบ้านเนินพยอม

วันที่ 24 กันยายน 2563​ นายวันชัย เกิดมีโภชน์​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายนิติ แกว่นกสิกร ผอ.กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวรุ้งตะวัน เกิดโภคา นักวิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนยากจนและขาดแคลน ที่โรงเรียนบ้านเนินพยอม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

โดยมีนายสุนันท์ ฉิมพลี ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง ประธานกลุ่มหนองฉาง 1 ร่วมรับมอบเงินกับครูโรงเรียนบ้านเนินพยอม