หัวหน้าสถานีวิทยุ934พัฒนาโรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางสาวพรรณราย เกตุเกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี แจ้งว่า พ.อ.เกียรติศักดิ์ พรมตวง หัวหน้าสถานีวิทยุ 934 มอบหมายให้นาวาอากาศโทอนุชา มากวงษ์ นำทหารหน่วยพัฒนา 934 จำนวน 25 นาย มาพัฒนา ปรับปรุง ด้านอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ขอขอบคุณมาโอกาสนี้