กิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย

วันที่ 23 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี แจ้งว่า โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย จัดกิจกรรมตามภารกิจ ร่วมพิธีเปิดการอบรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ร.ร.วัดปทุมทอง ร่วมปลูกหญ้าแฝก ณ โคกหนองนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล และมุทิตาจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก นางศิรินันท์ ภุมมา เกษียณอายุราชการ