การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน สู่ความเป็นเลิศ ปี 2563

19 – 20 กันยายน 2563  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน สู่ความเป็นเลิศ ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนทั้งหมด 14 กลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ โรงเรียนหนองฉางวิทยา และโรงเรียนวัดหนองยาง ได้รับเกียรติจากนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด  และนายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม