ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนหนองหลวง ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองฝาง

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายไพโรจน์ รังษิมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฝาง อำเภอบ้านไร่ แจ้งว่า โรงเรียนบ้านหนองฝางให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1