อนุบาลวัดหนองขุนชาติประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว Kidbright

นายสมชาย เสมากูล ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) แจ้งว่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว Kidbright ในโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนเพิ่มศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเพชรไพลิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) ในวันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.