โรงเรียนบ้านห้วยพลูลงนาม To Be Number One

นายสุพัฒน์ อินทมาตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลู อ.บ้านไร่ แจ้งว่า โรงเรียนบ้านห้วยพลู เข้าร่วมโครงการ To Be Number One พร้อมกับส่วนราชการ บ้าน วัด โรงเรียน ในตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ สนับสนุนการจัดตั้งชมรม To Be Number One และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมฯ