นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก เรียนรู้สนุกในค่ายภาษาไทยกับพี่ๆตาคลีประชาสรรค์

นายชุมพล ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี แจ้งว่า  วันที่ 12-13 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านหนองจอก  จัดค่ายภาษาไทยพาสนุก วิทยากรทีมงานจากโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.หนองจอก