รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และให้ผู้สนใจได้รับทราบ

เอกสารรายงาน