การฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563

28 สิงหาคม 2563 นายวินัย พรมแจ่ม รองผุู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีลูกเสือและเนตรนารีจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จำนวนกว่า 260  คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 28 -31 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม