การอบรมเชิงปฏิบัติการ CODING FOR TEACHER สำหรับครูวิทยาการคำนวณ ปีการศึกษา 2563

2 กันยายน 2563 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผุู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ CODING FOR TEACHER สำหรับครูวิทยาการคำนวณ ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จำนวนกว่า 170 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม