ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดไฟล์แนบที่นี่