รายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2่ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ เข้าร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ผ่านทางช่อง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2่

ภาพ