สกสค.พบเพื่อนครู

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการรณรงค์ขยายฐานสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี (สกสค.พบเพื่อนครู) เพ่ื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน สวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นฯ แก่สมาชิก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุชาติ กลัดสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ภาพ