ประกาศ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ