แก้ไขประกาศการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

แก้ไขประกาศการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ไฟล์แนบ