กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา “พสน.แนะนำแนะแนว ให้คำปรึกษา”

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา “พสน.แนะนำแนะแนว ให้คำปรึกษา” ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ