การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8/2567

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8/2567 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน กิจกรรมและการอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิก ชพค. และ ชพส. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ