การขับเคลื่อนการยกระดับ PISA

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการยกระดับ PISA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6 เพื่อชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยใช้องค์ความรู้ PISA ณ ห้องประชุมอุทัยทิพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ภาพ