โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายแสงชัย ธรรมนิยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการศึกษา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 111 คน เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้นายวิทยา เอี้ยงหมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ดำเนินโครงการดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม