Sight for kids โครงการสายตาดี เพื่อเยาวชนของชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ หอวังหลักสี่ สโมสรไลออนส์ เมืองทองกรุงเทพ สโมสรไลออนส์ นนทบุรี และสโมสรไลออนส์ อุทัยธานี มอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยมีนายวินัย พรมแจ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับและร่วมส่งมอบแว่นตาให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม