การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

22 มีนาคม 2566 เวลา

Read more

การแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

21 กุมภาพันธ์ 2566 เ

Read more