เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

วันศุกร์ที่ 31 มีนาค

Read more

31 มี.ค. 2566 เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา

วันศุกร์ที่ 31 มีนาค

Read more

30 มี.ค. 2566 เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 30 มี

Read more

29 มี.ค. 2566 เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา

วันพุธที่ 29 มีนาคม

Read more

28 มี.ค. 2566 เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจนักกีฬากรีฑา-กีฬานักเรียน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

วันอังคารที่ 28 มีนา

Read more