การจัดกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

ไฟล์แนบ

Read more

การประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของ สพป.อุทัยธานี เขต 2

4 ธันวาคม 2563 นายวั

Read more

การประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

18 พฤศจิกายน 2563 นา

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา

11 พฤศจิกายน 2563 นา

Read more

การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2 ครั้งที่ 5 / 2563

6 พฤศจิกายน 2563 นาย

Read more