การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

วันอังคารที่ 9 พฤษภา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่กา

Read more

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 8/2566 โดยมีนายรณชัย ทัดช่อม่วง ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม

วันพุธที่ 23 สิงหาคม

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

ประกาศผลการคัดเลือกบ

Read more

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ฉบับปรับปรุง ประจำปี พ.ศ. 2566

แผนดำเนินธุรกิจอย่าง

Read more

ประชาสัมพันธ์แบบแสดงที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากำลังครูของสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์แบบแสดง

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อบร

Read more