ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน ที่มีและไม่มีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแทน

ประกาศรายชื่อโรงเรีย

Read more

รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน และที่ตั้งใหม่และขาดแคลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

รายชื่อผู้ได้รับการส

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ไฟล์แนบ

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน และที่ตั้งใหม่และขาดแคลน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้

Read more

ประกาศ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ประกาศ ตำแหน่งว่างผู

Read more

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) รอบที่ 1 ปี พ.ศ.2567

การย้ายข้าราชการครูแ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

รายช่ื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ปี พ.ศ. 2566

รายช่ื่อผู้ได้รับการ

Read more

ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศ สพป.อุทัยธานี

Read more

ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงข้าราชการบำนาญ ในสังกัด ที่สนใจ ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ผ่าน “ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec)”

📌📌สพป.อุทัยธานี เขต

Read more