รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

รับสมัครคัดเลือกข้าร

Read more

ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

ประกาศ สำนักงานเขตพื

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศรายชื่อผู้ได้ร

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2

ประกาศ รายชื่อผู้ได้

Read more

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2

รายชื่อผู้ได้รับการค

Read more