ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ประกาศคณะกรรมการศึกษ

Read more

การประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

18 พฤศจิกายน 2563 นา

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา

11 พฤศจิกายน 2563 นา

Read more