การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ 3 “หนองฝาง เกมส์”

27 มิถุนายน 2565&nbs

Read more

การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง 4 “งิ้วงามเกมส์”

10 มิถุนายน 2565&nbs

Read more

โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาประจำปี 2565

11 มกราคม 2565 นายวั

Read more

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING โครงงานคุณธรรมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนระดับ 2 ดาว และระดับ 3 ดาว

31 สิงหาคม 2564 นางเ

Read more