center-left.png center-right.png
ผู้บริหาร

นายสัญชัย พวงมาลี
ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โครงสร้างเขต2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 110
bullet.gif สมาชิกใหม่: supervisor
blank.gif blank.gif
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
รอง ผอ.เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
081-707-0401


นายวิชาญ โพธิวิจิตร
081-851-2852


นายแสงชัย ธรรมนิยม
095-490-2507


นายเสถียร อ่วมพรหม
095-307-3482
081-2330744


นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
085-703-2363


นายวินัย พรมแจ่ม
081-887-8790
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานออนไลน์purple-btm-left.png purple-btm-right.png
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
085-703-2363
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-851-2852
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
รก ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-284-4504
กลุ่มนโยบายและแผน
056-531-408
081-233-0743
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
081-233-0743
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสารpurple-btm-left.png purple-btm-right.png
Smart ICT

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ชี้ สังคมขาดศีลธรรมมากขึ้น ส่งผลลูกไม่เคารพพ่อแม่ นักเรียนไม่เคารพครู แนะพระสัง
admin
วันนี้ (14 ส.ค.) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์(สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวในการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลพบุรี ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ณ วัดสนามไชย อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ว่า ทุกวันนี้ปัญหาคนขาดศีลธรรมมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น ลูกไม่เคารพพ่อแม่ขาดความกตัญญูกตเวที นักเรียนไม่เคารพครู เป็นต้น คณะสงฆ์ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จึงมีนโยบายส่งเสริมศีล 5 สู่ประชาชน เพื่อสร้างสังคมสงบสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีพระสังฆาธิการเป็นกลไลสำคัญทำหน้าที่แนะนำศีล 5 มาสู่การปฏิบัติของประชาชน ซึ่งพระสังฆาธิการต้องอธิบายหลักการรักษาและหลักปฏิบัติ อานิสงค์ของศีล 5 ให้ประชาชนเข้าใจ หากเขายังไม่เข้าใจเขาก็จะไม่อยากที่จะลงมือปฏิบัติ

พระราชพุทธิวราภรณ์ (ประเทือง อาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ขณะนี้คณะสงฆ์ลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี เดินหน้าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมทั้งได้มีการติดตามประเมินผลว่า หมู่บ้านใดมีความเหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องเป็นหมู่บ้านศีล 5 แล้ว โดยในวันที่ 4 กันยายน 2557 จะมีพิธีมอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 อย่างเป็นทางการ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีได้ส่งเสริมหลักการปฏิบัติตามหลักศีล 5 สู่ประชาชนได้เข้าใจอย่างจริงจัง พร้อมประเมินผลจากสถิติคดีความต่างๆทั้งคดีฆ่าคนตาย การเมาสุรา การทะเลาะวิวาท หากหมู่บ้านหรือชุมชนไหนไม่มีคดีความเหล่านี้เกิดขึ้นจังหวัดก็จะยกย่องให้เป็นหมู่บ้านศีล 5 นอกจากนี้ โรงเรียนในจังหวัดลพบุรีกว่า 20 แห่งยังประกาศตัวเป็นโรงเรียนศีล 5 โดยส่งเสริมความเข้าใจหลักปฏิบัติศีล5 ให้เด็กและเยาวชน พร้อมให้มีการอาราธนาศีล 5 หน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนด้วย

“การประเมินโครงการเมื่อประมาณเม.ย.2557 ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจด้วยว่า จากเดิมที่ตัวเลขของจำนวนวันรุ่นท้องก่อนวัยอันควร หรือแม่วัยใส ในจังหวัดลพบุรี ติดอยู่ 1 ใน 10 ของประเทศ แต่หลังจากที่ดำเนินงานหมู่บ้านศีล 5 ทำให้ตัวเลขวัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควรในจังหวัดลพบุรี ไม่ติดอยู่ในอันดับดังกล่าวแล้ว”ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าว

ด้านนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า พศ.ได้รวบรวมสถิติหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม –กรกฎาคม 2557 พบว่า ขณะนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 แล้ว โดยแบ่งเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางโครงการ จำนวน 7,542 วัด และกำลังขยายผลให้ครบ 38,984 วัด มีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 5,429 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 29.07 และกำลังขยายผลให้ครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 74,693 หมู่บ้าน มีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 542,800 คน คิดเป็นร้อยละ 3.52 และกำลังขยายผลดำเนินการให้ได้ 61 ล้านคน ซึ่งพศ.ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป(ศปป.)และหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ คสช.ได้รับทราบแล้ว และพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ ความปรองดอง สมานฉันท์ และการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ปฏิบัติต่อตนเองและสังคมในระดับดีมากด้วย
 
ไปยังฟอรั่ม:
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png