center-left.png center-right.png
ผู้บริหาร

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
Krupey08@gmail.com
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โครงสร้างเขต2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 110
bullet.gif สมาชิกใหม่: supervisor
blank.gif blank.gif
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
รอง ผอ.เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
081-707-0401
saouthai99@gmail.com


นายแสงชัย ธรรมนิยม
095-490-2507
S.thamniyom19@gmail.com


นายเสถียร อ่วมพรหม
095-307-3482
081-2330744
EMail:


นายวินัย พรมแจ่ม
081-887-8790
EMail:


นายวิทยา เอี้ยงหมี
061-541-9455
Wittaya.ut2@gmail.com
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานออนไลน์purple-btm-left.png purple-btm-right.png
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
saouthai99@gmail.com
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
S.thamniyom19@gmail.com
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นายวิทยา เอี้ยงหมี
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
Wittaya.ut2@gmail.com

นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
utt2.go.th@gmail.com
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
tirayut168@yahoo.com
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
ranjuan1@hotmail.com
นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
080-1175845
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสาร
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Smart ICT

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
293 ร.ร.ดังลดรับพื้นที่บริการ 10% สพฐ.คลอดประกาศรับ น.ร.ปี 58 ก.ย.นี้
admin
293 ร.ร.ดังลดรับพื้นที่บริการ 10% สพฐ.คลอดประกาศรับ น.ร.ปี 58 ก.ย.นี้ จี้ สทศ.เพิ่มความเที่ยงข้อสอบโอเน็ต

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการ กพฐ.เห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2558 ในช่วงเดือนกันยายนนี้ จะลงนามในนโยบายและแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดพิมพ์คู่มือด้วย ซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัติหลักยังยึดตามเกณฑ์ปีการศึกษา 2557 แต่มีการปรับบางส่วน ได้แก่ การลดสัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน อัตราการแข่งขันสูง 293 โรง ลง 10% ทำให้เหลือสัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการจากเดิมไม่เกิน 50% เหลือไม่เกิน 40% สาเหตุที่ปรับลดเนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลงตามลำดับ และมีโรงเรียนที่มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเกินจำนวนที่รับได้จนต้องจับสลากมีเพียง 22 โรงเท่านั้น อีกทั้งการลดโควต้าในเขตพื้นที่บริการลงจะเป็นผลดี ทำให้มีเด็กเก่งมาสอบแข่งขันกันมากขึ้น และจะทำให้โรงเรียนมีเด็กเก่งเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ จะเปิดโอกาสให้โรงเรียนเลือกใช้วิธีการสอบคัดเลือกเพียงอย่างเดียว หรือใช้วิธีการจับสลากร่วมกับการสอบคัดเลือกเช่นเดิมก็ได้

นายกมลกล่าวต่อว่า สำหรับการรับนักเรียนชั้น ม.4 ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้น ม.3 ในโรงเรียนเดิมที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 เข้าเรียนทุกคน ทั้งนี้ ยังกำหนดให้รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพียงรอบเดียว และนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 50 สำหรับสัดส่วนการนำผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) มาใช้ในการพิจารณาสอบคัดเลือกยังให้ใช้สัดส่วนเดิมไม่เกิน 20% อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการสอบโอเน็ต ได้หารือกับผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ว่าอยากให้ สทศ.ออกข้อสอบโอเน็ตที่มีความเที่ยง หรือมีความยากง่ายไม่แตกต่างกันในแต่ละปี ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าข้อสอบบางปียากและบางปีง่าย แต่หากความยากง่ายของข้อสอบมีความเที่ยง จะทำให้ปรับการพัฒนาเด็กได้ แต่สำหรับโรงเรียนที่ขาดความพร้อมจะสอนเสริมให้เป็นพิเศษในวิชาที่เด็กอ่อน โดยปีนี้ยังตั้งเป้าเพิ่มคะแนนโอเน็ตในภาพรวมประมาณ 3% เช่นเดิม อีกทั้ง จะนำผลคะแนนไปติดตามในเขตพื้นที่การศึกษาด้วย หากสำเร็จก็จะพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ

ที่มา : นสพ.มติชน
 
ไปยังฟอรั่ม:
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png