center-left.png center-right.png
ผู้บริหาร

นายสัญชัย พวงมาลี
ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
โครงสร้างเขต2
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ผู้กำลังออนไลน์
bullet.gif บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

bullet.gif สมาชิกออนไลน์: 0

bullet.gif สมาชิกทั้งหมด: 110
bullet.gif สมาชิกใหม่: supervisor
blank.gif blank.gif
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
blank.gif blank.gif
รอง ผอ.เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
081-707-0401


นายวิชาญ โพธิวิจิตร
081-851-2852


นายแสงชัย ธรรมนิยม
095-490-2507


นายเสถียร อ่วมพรหม
095-307-3482
081-2330744


นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
085-703-2363


นายวินัย พรมแจ่ม
081-887-8790
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ระบบงานออนไลน์purple-btm-left.png purple-btm-right.png
วิธีสมัครสมาชิกและโทรศัพท์เขต 2
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
1) ผู้สมัครต้องใช้ชื่อที่บ่งบอกตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ
2) ผู้สมัครต้องระบุที่อยู่จริงเป็นภาษาไทย
3) ผู้สมัครโทรถึง 081-233-0744 เพื่ออนุมัติ
***เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ
โทร. 081-233-0744

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
085-703-2363
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-851-2852
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
รก ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
Fax 056-531-171
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-284-4504
กลุ่มนโยบายและแผน
056-531-408
081-233-0743
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
081-233-0743
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เมนู
blank.gif blank.gif
เว็บลิ้งก์

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ช่องทางเรื่องร้องเรียน

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
เว็บข่าวสารpurple-btm-left.png purple-btm-right.png
Smart ICT

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
CSR 360 องศา ขับเคลื่อนสังคมไทยให้ยั่งยืน
admin
เนื่องจากปัจจุบัน "ซีเอสอาร์" หรือ "ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร" (CSR : Corporate Social Responsibility) เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ เพราะหากองค์กรให้ความสำคัญแต่เพียงผลกำไร โดยไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรนั้น ๆ จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ตามมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ ISO 26000 ที่ประกอบด้วยหลักการ และแนวปฏิบัติด้านซีเอสอาร์ 7 ประเด็น ได้แก่ 1.ธรรมาภิบาล (Organizational Governance) 2.สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 3.การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices) 4.สิ่งแวดล้อม (Environment) 5.การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) 6.ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues) และ 7.การพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Involvement and Development)

ผลเช่นนี้ จึงทำให้หลายปีผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างให้ความสำคัญกับซีเอสอาร์ โดยเห็นได้จากองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในระดับโลก ล้วนมีนโยบายซีเอสอาร์ ที่มุ่งสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน

จนทำให้มีหลายบริษัทติดดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI : Dow Jones Sustainability Index) ที่มีผลประกอบการสูง จนได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้ลงทุนมากกว่าบริษัททั่วไป

แต่กระนั้น ในปี 2556 ประเทศไทยก็มีบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองขั้นต้นของ DJSI ทั้งยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยมีเพียง 4 บริษัทเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)-SCC, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)-PTT และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)-PTTGC

ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมประเทศเกิดใหม่ มีบริษัทจดทะเบียนไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI Emerging Markets) 1 แห่ง คือ บริษัท ไทยออยล์จำกัด (มหาชน)-TOP

ผ่านมา "ประชาชาติธุรกิจ" เป็นผู้บุกเบิกข่าวสารด้านซีเอสอาร์เป็นรายแรกของประเทศไทย จนได้รับความน่าเชื่อถืออย่างกว้างขวาง ทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนซีเอสอาร์อย่างยั่งยืน

ตรงนี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ"CSR360 องศา ขับคลื่อนสังคมไทยให้ยั่งยืน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ให้กับนักธุรกิจ, นักลงทุน และประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและเข้าถึงเรื่องซีเอสอาร์ อันจะนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและสังคม

โดยมี "ไพรินทร์ ชูโชติถาวร" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่องการแบ่งปันสู่สังคมอย่างยั่งยืน

ขณะที่ "พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์" กรรมการบริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "ศุภนิตย์ มานะจิตต์" รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และผู้แทนจากบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จะมาเสวนาในหัวข้อ CSR Inspring

ส่วนภาคบ่ายจะมี "ธนา เธียรอัจฉริยะ" นักการตลาดอิสระ และ "สรกล อดุลยานนท์(หนุ่มเมืองจันท์) นักเขียน/ผู้ดำเนินรายการ "ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ" จะมาเสวนาในหัวข้อ CSR 360 องศา

รวมถึง "ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย" รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกิจการสาธารณะ เทสโก้ โลตัส "วรเทพ รางชัยกุล" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด "เมอร์เรย์ ดาร์ลิ่ง" กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ "จอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จะมาเสวนาพิเศษในหัวข้อถอดรหัส ยกระดับองค์กรขับเคลื่อนสังคมไทยให้ยั่งยืน

เพียงแต่ในที่นี้ขออนุญาตหยิบยกแนวคิดซีเอสอาร์ของ 4 องค์กรภาคเช้ามาเรียกน้ำย่อยก่อน เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพของการขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ปตท.ชี้ปี 2555-2563
กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

ปตท.ดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรักษาสมดุลของการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization : HPO) ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน การผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการบริการ

รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนทีเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย แบ่งปัน (Care, Share, Respect : CSR) เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกัน (Creating Shared Value : CSV)

ปตท.กำหนดแผนแม่บทกลยุทธ์ความยั่งยืน 2555-2563 เป็นแนวทางการดำเนินงานตามทิศทางสู่ความยั่งยืน เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตทางธุรกิจ และมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้วยทิศทางเชิงกลยุทธ์ 3 แนวทาง คือการเสริมสร้างความไว้วางใจจากชุมชนและสังคมในการดำเนินงาน, การพัฒนาให้องค์กรมีความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และการสร้างนวัตกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ทั้งยังมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 8 ด้าน ที่ครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน, การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่, ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและบุคลากร

อินทัชฯชูนโยบาย 8 ด้าน
พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) ของอินทัชฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทไทยและดำเนินกิจการในประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ จึงกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัท

ทั้งนี้ อินทัชฯมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมแนวคิดการสร้างสรรค์คุณค่า และประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาให้บริษัทและสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลและมั่นคง อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

โดยบริษัทกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ด้าน ดังนี้ การกำกับดูแลกิจการที่ดี, การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม, การดำเนินธุรกิจ, ชุมชน และสังคม, พนักงาน, สิทธิมนุษยชน, สิ่งแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรม

25 ปี แอล.พี.เอ็น.ฯ
ดูแลชุมชน 8 หมื่นครอบครัว

บริษัทให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มต่างๆโดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน นอกจากนั้น บริษัทยังดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มต่าง ๆ ด้วยการปฏิบัติที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ดังนั้น แนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท จึงมุ่งเน้นส่งเสริมจิตสำนึกความรับผิดชอบที่เริ่มต้นจากตัวเอง

ซึ่งได้จัดอบรมส่วนงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกเดือน โดยคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท และได้กำหนดความรับผิดชอบไว้ในแผนธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งเป็น

หนึ่ง ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ หมายถึงความรับผิดชอบจากผลกระทบและการสร้างคุณค่าจากการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงานทุกกระบวนการขององค์กร

สอง ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ หมายถึงการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนภายในโครงการ "ลุมพินี" หรือชุมชนข้างเคียง

สาม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอิงกระบวนการ หมายถึงการใช้กระบวนการของเราทำให้เกิดซีเอสอาร์ เรามี 8 หมื่นครอบครัวจากทุกชุมชนของ แอล.พี.เอ็น.ฯที่ดูแล และเรามีพนักงานสตรีที่ด้อยโอกาส 1,200 คนที่ดูแลอยู่ โดยให้เขาเหล่านั้นมาทำงานบริการชุมชน กลุ่มคนเหล่านี้น่าสงสารมาก ประมาณ 20-30% อ่านหนังสือไม่ออก อีกจำนวนมหาศาลถูกสามีทิ้ง แต่เขาต้องดูแลลูก 3-4 คน

เราจึงต้องไปสอนหนังสือให้กับพวกเขาเหล่านั้นและอื่น ๆ อีกมากมาย

จริยธรรม "มิตรผล"
"ชีวิตชาวไร่อ้อยจะต้องดีขึ้น"

มิตรผลมีรากฐานจากสถาบันครอบครัวที่ยึดมั่นในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตแม้กาลเวลาจะล่วงเลยไปกว่าครึ่งศตวรรษแต่มิตรผลยังคงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม

บริษัทจึงถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงานทุกคนจะต้องรับทราบและทำความเข้าใจในแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดทางจริยธรรม และมีความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจตามที่ได้บัญญัติไว้ในแนวปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมิตรผล ประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, คู่ค้า, ผู้บริโภค, พนักงาน, ชุมชน, ชาวไร่ และสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยจะต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจากอดีตผ่านมา

ทั้งนั้น เพราะมิตรผลรับผิดชอบและให้ความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม (ISO : 14001) ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ จึงเลือกลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่มิตรผลเข้าไปลงทุน ล้วนแล้วแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดของเสีย (Zero-Waste) อีกทั้งวัตถุดิบยังถูกนำมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในวงจรการผลิตของทุกธุรกิจต่อเนื่อง

นอกจากนี้ มิตรผลยังเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก อันเป็นตัวสะท้อนว่าบริษัทมีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

ขณะเดียวกัน มิตรผลยังเริ่มโครงการเศรษฐีในไร่อ้อย โดยนำเยาวชนลูกหลานชาวไร่อ้อยเข้ามาร่วมโครงการ และเปิดโลกทัศน์รับมุมมองใหม่ในอาชีพปลูกอ้อยผ่านกิจกรรมสันทนาการ จนทำให้เยาวชนส่วนใหญ่เกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการปลูกอ้อย และตั้งเจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพปลูกอ้อยให้ยั่งยืนสืบไป

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกรอบความคิดในงานสัมมนา CSR 360 องศา ขับเคลื่อนสังคมไทยให้ยั่งยืน เพราะฉะนั้น ถ้าใครสนใจฟังฉบับเต็ม คงต้องไปลงทะเบียนร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ www.prachachat.net

เพราะงานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
ไปยังฟอรั่ม:
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png