เปิดเว็บไซต์หลัก
นักเรียนรับทุนการศึกษาพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีและเจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองขุนชาติ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562