เลื่อนการแข่งขันดนตรีไทย กิจกรรม แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมชั้น ป.1-6 และชั้น ม.1-3, การแข่งขันวงดนตรีไทย ชั้น ป.1-6, ชั้น ม.1-3 เป็นวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอู่ไท สพป.อุทัยธานี เขต 2, การแข่งขันสาระดนตรีขับร้องยังคงวันเวลาและสถานที่เดิม
ข่าวประชาสัมพันธ์